Podaci o trgovcu

Cel.Mar.Media d.o.o.
Partizanski put 132, 52100 Pula

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem Tt-08/2894-2. Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. MB 2466350, OIB 87891751110.

IBAN: HR1023600001102062004
Zagrebačka banka d.d.

Email: info@bctv.hr

 

Korištenjem usluge Cel.Mar.Media d.o.o. smatra se da je potrošač u svakom trenutku upoznat s ovim Uvjetima poslovanja, te da ih u cijelosti razumije i prihvaća.

Cijene su maloprodajne, izražene u Eurima, uključuju i PDV. Proizvod će biti dostavljen u roku od 10 dana otkad smo zaprimili Vašu narudžbu, ukoliko je dostupan. Dostava se naplaćuje prema cjeniku dogovorenom s Hrvatskom Poštom d.d. i GLS dostavnom službom. Troškovi dostave i pakiranja su naplaćeni posebno i vidljivi na računu.

Čl.43, st. 1, Zakona o zaštiti potrošača: ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovne nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.

 

Raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i/ili adresu elektroničke pošte, a možete i koristiti i priloženi obrazac za jednostrani raskid ugovora iz priloga. (čl.33 Zakon o zaštiti potrošača) rok od 14 dana teče od trenutka kad ste zaprimili ovu obavijest za raskid i dostavili proizvod na Cel.Mar.Media d.o.o., Partizanski put 132, 52100 Pula.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor u određenom roku, po čl. 76 Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan, najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač platio na temelju Ugovora. Povrat novaca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Drugi način je mogući ukoliko je obostrano prihvatljiv. Nećete snositi nikakve dodatne troškove u odnosu na povrat. Povrat možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i što utvrdimo njezino stanje.

Potrošač nema pravo na raskid ugovora ako je riječ o prodaji proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju.

 

Povrat proizvoda

Povrat robe možete predati ili poslati na Cel.Mar.Media d.o.o., Partizanski put 132, 52100 Pula bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu (čl.48, st. 2, Zakon o zaštiti potrošača). Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Može se izvršiti povrat robe za proizvod koji nije bio korišten, te da je isti zapakiran sa svim dijelovima i dokumentacijom (važećim računom kao jedini dokaz kupnje i jamstvenim listom ako je za isti predviđen).

Ako imate reklamaciju vezano za dostavljeni proizvod, molimo Vas da se javite pisanim putem na e-mail adresu korisnicka.sluzba@bctv.hr ili na broj telefona +385 (0)52 630 017 (radnim danom 08:00 – 15:00h). U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

 

Prigovori

Pisane prigovore možete poslati poštom ili predati osobno na adresu Cel.Mar.Media d.o.o., Partizanski put 132, 52100 Pula s oznakom „Za korisničku službu“; ili na e-mail adresu: korisnicka.sluzba@bctv.hr.

 

Odustajanje od narudžbe

Imate pravo odustati od narudžbe ako nas obavijestite, u roku od 3 dana, telefonski na +385 (0)52 630 000 ili e-mailom na adresu: korisnicka.sluzba@bctv.hr. Ako ste odustali od narudžbe kad je paket već poslan, niste ga dužni preuzeti.

 

Online rješavanje spora “ODR”

Poveznica na europsku platformu za rješavanje sporova https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

 

Jamstva

Cel.Mar.Media d.o.o. ne daje nikakva jamstva ili jamstva točnosti informacija, niti prihvaćaju bilo kakvu štetu ili druge odgovornosti za pogreške ili propuste u sadržaju objavljene ponude.

Cel.Mar.Media d.o.o. ima pravo u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, promijeniti sadašnje Uvjete poslovanja i cijene proizvoda ažuriranjem ove publikacije.

 

Osobni podaci

Vaši osobni podaci, koje ste nam povjerili prilikom narudžbe robe, će se koristiti samo za provedbu i dostavu ugovora, te ako kupac izrazi želju za obavještavanje kupca o našim novostima i dostignućima. Vaši osobni podaci bit će korišteni samo za naše interne potrebe, u svrhe radi kojih su prikupljeni, te ih bez Vašeg odobrenja nikada nećemo davati na uvid trećoj osobi.

 

Promjene

Cel.Mar.Media d.o.o zadržava pravo promjena cijena, ponuda i akcija u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Također, zadržavamo pravo povlačenja akcija ili ponuda u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.