WSPay

Politika privatnosti

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), Cel.Mar.Media d.o.o. (u daljnjem tekstu: CEL.MAR.MEDIA) u svom radu obvezuje se postupati u skladu s poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

 

Prikupljanje podataka

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju (npr. prezime i ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt brojevi telefona, mobilnih i faks uređaja i sl).

Našu Internet stranicu možete koristiti bez otkrivanja Vaših osobnih podataka. Niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice, osim ako je to potrebno da bi Vam pružili uslugu ili omogućili korištenje našeg proizvoda u skladu s Vašim zahtjevom. Kada koristite našu Internet stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv Vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te Vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k Vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo. S vremena na vrijeme podatke koristimo u statističke svrhe, no istovremeno zadržavamo anonimnost svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati. U slučajevima kada poslove u svezi s obradom podataka povjeravamo trećim osobama, kako bi Vam iste omogućile proizvod ili pružile usluge koje ste zatražili, ili u druge svrhe na koje ste dopustili, vodimo računa o tome da je ta treća osoba registrirana za obavljanje takve djelatnosti, da pruža dovoljno jamstava u pogledu ostvarivanja zaštite i povjerljivosti podataka te se pouzdajemo u tehnička i organizacijska sredstva kako bi osigurali poštivanje propisa o zaštiti osobnih podataka.

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo samo kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. u okviru registracije, putem ispunjavanja obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali pružiti nam podatke. Baza podataka i njen sadržaj ostaju u našoj kompaniji te pri izvršiteljima obrade i serverima koji djeluju u naše ime te su nam odgovorni. Vaše osobne podatke u bilo kojem obliku nećemo proslijediti trećim stranama (ni izravno niti preko zastupnika), osim ako nismo pribavili Vašu privolu ili ako postoji zakonska osnova za isto.

Zadržat ćemo kontrolu i odgovornost za korištenje svih osobnih podataka koje ste s nama podijelili. Može se dogoditi da se ti podaci u potpunosti ili djelomično pohranjuju ili obrađuju u drugim zemljama (npr. u Americi) te u tim zemljama mogu vrijediti drugačija pravila o zaštiti podataka nego u zemlji u kojoj Vi živite. U takvim ćemo slučajevima osigurati da su uspostavljene odgovarajuće sigurnosne mjere koje zahtijevaju od izvršitelja obrade iz te zemlje da primjenjuje zaštitu podataka ekvivalentnu onoj u Vašoj zemlji. Pravilnik o korištenju osobnih podataka možete pogledati ovdje. Pravilnik o korištenju elektroničke pošte možete pogledati ovdje.

 

Svrha korištenja

Podaci koje prikupljamo koristit će se samo u svrhe pružanja naših proizvoda i usluga ili pak u druge svrhe za koje ste dali svoju privolu, osim u slučajevima gdje zakon propisuje drugačije.

 

Pravo uvida i ispravka

U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, Vi imate pravo uvida, te prava ispravka, dopune i brisanja istih kada su nepotpuni, netočni i neažurni. Za navedeno je dovoljno poslati e-mail na adresu iz impresuma ili kontaktirajte službenika za zaštitu podataka.

 

Pravo odustajanja

Imate pravo u svakom trenutku odustati od dane privole za obradu osobnih podataka te zatražiti prestanak njihove daljnje obrade, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada Vaši osobni podaci više ne omogućuju Vašu identifikaciju. Za navedeno je dovoljno poslati e-mail na adresu iz impresuma ili kontaktirajte Službenika za zaštitu podataka.

 

Čuvanje podataka i uklanjanje neaktivnih računa

Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga ili usluga za koju ste dali privolu bude pružena, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku). Neaktivne korisničke račune uklonit ćemo u roku od 3 godine. Neaktivni računi su oni koji se nisu prijavili ili ostvarili kupovinu u navedenom trajanju. Takvi računi će biti izbrisani. Sve narudžbe ostvarene preko neaktivnih računa će biti pretvorene u narudžbe gostiju. BCTV vas neće obavijestiti o datumu brisanja računa stoga je vaša odgovornost da se s vremena na vrijeme prijavite u korisnički račun. Sve narudžbe napravljene putem internet trgovine čuvat ćemo 2 godine, a nakon toga ćemo sve podatke iz narudžbi koje su starije od navedenog vremenskog perioda, anonimizirati. Ako stupite u kontakt s našim predstavnicima putem asistenta za razmjenu poruka, vaš razgovor čuvat će se 180 dana te se može obrađivati u bilo kojoj zemlji u kojoj BCTV pruža svoje usluge.

 

Upotreba kolačića (Cookies)

Naša mrežna stranica koristi se cookie datotekama da bi vaše korištenje interneta prilagodila vašim potrebama. Cookie je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na vaš tvrdi disk. Cookie datoteke ne mogu se koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaše računalo. Cookie datoteke dodjeljuju se pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila.

Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite.

Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

 

Web-analiza

Na ovoj Internet stranici koristimo Google Analytics, uslugu tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“) i Facebook Pixel, uslugu tvrtke Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States („Facebook“).

Sukladno Vašoj privoli, Google i Facebook u naše ime analizira Vaše korištenje ove stranice. Između ostalog, za tu svrhu koristimo gore spomenute kolačiće. Informacije koje Google i Facebook prikupljaju u vezi s Vašim korištenjem ove Internet stranice (npr. polazni URL, kod nas posjećene stranice, web-pretraživač koji ste koristili, Vaše postavke jezika, Vaš računalni sustav koji ste koristili ili razlučivost prikaza) se prenose na Googleove i Facebookove servere diljem svijeta. Tamo se pohranjuju, analiziraju, a nama se stavlja na raspolaganje rezultat u anonimnom obliku. Podaci o Vašem korištenju pritom nisu povezani s Vašom punom IP-adresom. Na ovoj smo Internet stranici aktivirali od Googlea ponuđenu funkciju IP-anonimizacije, tako da se zadnjih 8 brojaka (tip IPv4) odnosno zadnjih 80 bitova (tip IPv6) Vaše IP-adrese briše. Google i Facebook su certificirani u vezi s EU-US Privacy Shield tako da se na obradu podataka od strane Googlea i Facebooka u Americi primjenjuje odgovarajuća razina zaštite podataka.

Vašu privolu za web-analizu možete povući u svako doba time što ćete preuzeti i instalirati Googleov Browser dodatak (plugin) – Google Analytics Opt-out Ad-on ili možete spriječiti odnosno izbrisati kolačiće na svojem računalu ili mobilnom uređaju. Obje mogućnosti sprečavaju web-analizu tako dugo dok koristite pretraživač na kojem je instaliran Plugin dodatak odnosno sve dok ne ugasite navedeni dodatak.

Za daljnje informacije o Google Analytics i Facebook Pixel molimo pogledajte Uvjete korištenja Google Analytics, u Osnove sigurnosti i zaštite podataka od Google Analytics, Googleovu Izjavu o zaštiti podataka kao i Uvjete korištenja Facebook Pixel, Osnove sigurnosti i zaštite podataka od Facebooka i Facebookovu Izjavu o zaštiti podataka.

 

Sigurnost

Cel.Mar.Media d.o.o. koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitio Vaše podatke od manipulacija, gubitaka, prijetnji ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. Bilo koji osobni podatak koji ste nam stavili na raspolaganje, u prijenosu će biti enkriptiran kako bi se izbjegla zlouporaba podataka od strane trećih osoba. Naše se sigurnosne mjere kontinuirano unapređuju sukladno tehnološkom razvoju.

 

Djeca

Vodeći računa o važnosti zaštite privatnosti djece na našoj Internet stranici ne prikupljamo, ne obrađujemo i ne koristimo informacije o osobama za koje nam je poznato da su mlađe od 16 godina bez prethodne i vjerodostojne privole zakonskog zastupnika. Zakonski zastupnik ima pravo i može zahtijevati uvid u informacije koje je dalo dijete te može zahtijevati da se one obrišu.

 

Kontakt

Ako imate bilo kakav problem, pitanja ili sugestije, molimo obratite se sljedećoj osobi:

Službenik za zaštitu podataka u društvu je Marina Jahn-Rodin (dpo@bctv.hr).  Odluku o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka možete pogledati ovdje. Stalni razvoj Interneta zahtijeva povremene prilagodbe naše izjave o privatnosti pa pridržavamo pravo izmjena iste kada je to potrebno.

 

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite WSPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

WSPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u wsPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima WSPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. WSPay, u skladu s PCI DSS standardima štiti prijenos Vaših podataka i Vašu privatnost s TLS 1.2 kriptografskim protokolima.

WSPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brendova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

WSPay sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Više informacija o sigurnosti plaćanja možete dobiti na ovdje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost WSPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Na pristup i korištenje ovih mrežnih stranica  te Izjavu o privatnosti primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležni su isključivo hrvatski sudovi.

 

Ova izjava o privatnosti i sigurnosti online plaćanja primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine, a zadnje ažuriranje izvršeno je 18. lipnja 2021. godine.